tarcza antykryzysowa 20200429

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach obsłuży Tarczę Finansową dla przedsiębiorców!

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach obsłuży mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej. Dla najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75 miliardów złotych.

Wnioski i wypłaty subwencji będą obsługiwane przez system bankowości internetowej w naszym banku. Przedsiębiorcy będący klientami Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego mogą składać wnioski wyłącznie w wersji online.

Z rządowego wsparcia Tarczy Finansowej za pośrednictwem Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego mogą skorzystać firmy, które m.in. nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Więcej na stronie internetowej PFR: http://pfr.pl/tarcza

Finansowaniu podlegają: bieżąca działalność oraz zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy informuje, że o subwencję Tarczy Finansowej dla mikrofirm mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 pracowników i generujące roczny obrót poniżej 2 mln EUR. Z kolei małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie finansowe w przypadku zatrudnienia od 10 do 250 pracowników, przy rocznym obrocie do 50 mln EUR.

Aby jednak uzyskać subwencję z PFR, każdy przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek poprzez system bankowości internetowej, a Bank, przed wysłaniem wniosku, będzie zobowiązany do zweryfikowania:

  1. rozliczeniowego numeru rachunku formowego klienta (rachunek podany przez klienta we wniosku do wypłaty subwencji musi być rachunkiem bieżącym, nie może być rachunkiem oszczędnościowym, technicznym, kredytowym (rachunkiem karty kredytowej),
  2. NIP-u oraz REGON-u firmy,
  3. rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego,
  4. numeru telefonu komórkowego (telefon komórkowy daje możliwość autoryzacji wysyłki wniosku).

Jeżeli nie korzystasz jeszcze z systemu bankowości internetowej, a chciałbyś uzyskać subwencję finansową w ramach tego Programu, nie zwlekaj zgłoś się do Oddziału Banku.

Zapraszamy na stronę informacyjną poświęcona programowi Tarczy Antykryzysowej - www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Można na niej znaleźć szczegóły rozwiązań pomocowych oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, opis gwarancji BIZNESMAX w ramach pomocy de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego czy choćby szczegółowe informacje na temat programu Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który wdraża SGB-Bank SA wspólnie z Bankami Spółdzielczymi SGB.

 

Partnerzy banku