powszechny spis rolny 2020

W dniach od 1 września do 30 listopada br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie rolnicze jakim jest Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Podstawa prawną tego badania jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Dane zebrane w spisie rolnym posłużą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Partnerzy banku