Środki w ramach kredytu mogą być wykorzystane na:

  • zakup instalacji fotowoltaicznych (słonecznych);
  • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
  • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;

Kredyt dostępny dla nowych i aktualnych klientów.

Okres kredytowania do 84 miesięcy, oprocentowanie zmienne.

Udzielenie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

O szczegóły zapytaj w dowolnej placówce Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego.

Partnerzy banku