Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach, zgodnie z art. 20d. 1 "Ustawy o usługach płatniczych", udostępnia broszurę Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

 Broszura informacyjna "Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie"

Partnerzy banku