Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku – Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art.6a ust.1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową podczas wykonywania na rzecz Banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową, Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pyrzycach informuje, iż zawarł umowę w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującym przedsiębiorcą:

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.
ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża
KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819

JZ-Soft Zakład Usług Komputerowych Jarosław Zieliński
ul. Rozmarynowa 43, 71-231 Szczecin
NIP: 8521027187

Partnerzy banku