Prezes Zarządu  

  

Mirosław Skrobek

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych  

  

Anna Druz

Wiceprezes Zarządu ds finansowych    

  

Beata Truszkowska

Partnerzy banku