Prezes Zarządu  

  

Mirosław Skrobek

Wiceprezes Zarządu ds handlowych  

  

Anna Druz

Wiceprezes Zarządu ds finansowych    

  

Beata Truszkowska

Wiceprezes Zarządu ds wsparcia       Małgorzata Kaźmierczak

Partnerzy banku